Käit

Elektritööd ja teenused:.
– Elektripaigaldiste käit;
– Elektripaigaldiste teenindamine käidulepingu alusel;
– Elektrimootorite remont kuni 20 kW.
Lisateenusena korraldame: 
– Elektrikontrollmőőtmised, elektri teim;
– II liigi elektripaigaldise nőuetekohasuse hindamine ja korraline kontroll.
.

Estelekter OÜ on registreeritud Riikliku erinőuetega tegutsevate ettevőtjate registris, registreeringu numbrer EL10821614-0001, 20.09.2002, millega on lubatud elektritööde tegemine.